آب‌شیرین‌کن چیست؟

حذف املاح يا شوري آب ومواد معدني و مواد مضر آب به روش فيزيکي و مکانيکي و نمک زدايي را شیرین‌سازی و به دستگاهی که به این منظور استفاده می‌شود، آب‌شیرین‌کن گفته می‌شود. آب‌شیرین‌کن‌ها را می‌توان در کاربردهای مختلف از جمله صنعتی، کشاورزی، تصفیه فاضلاب، شرب و … به کار برد. کاهش منابع آبی در اثر خشکسالی‌های متوالی، افزایش مصرف آب در اثر افزایش جمعیت، شور شدن منابع آبی زیرزمینی در اثر برداشت‌های بی‌رویه، عدم دسترسی به آب سالم و  … از جمله عواملی است که نیاز به آب‌شیرین‌کن را به وجود می‌آورد.

آب‌شیرین‌کن خورشیدی:

دو روش عمده شیرین‌سازی آب عبارت است از: استفاده از روش غشایی که معروف‌ترین روش آن استفاده از اسمز معکوس است و روش دیگر روش تبخیری است. از جمله عواملی که بر نحوه انتخاب روش شیرین‌سازی مؤثر است می‌توان به نوع و میزان دسترسی به انرژی، اندازه واحد شیرین‌سازی، کیفیت آب خام، کیفیت آب تولید شده، هزینه سرمایه‎گذاری و … اشاره کرد.

استفاده از انرژی خورشیدی در آب‌شیرین‌کن‌ها از دو منظر مورد توجه است:1- استفاده از انرژی گرمایی خورشیدی(مستقیم) 2- استفاده از برق تولید شده ناشی از انرژی خورشیدی جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز در آب‌شیرین‌کن(غیر مستقیم).

روش مستقیم شامل انجام فرایند تبخیر و تقطیر می‌باشد. برخی از آب‌شیرین‌کن‌ها یک مرحله‌ای و برخی چند مرحله‌ای است. به این معنی که محصول خروجی( آب شیرین شده) ممکن است در یک مرحله یا چند مرحله تولید شود. از جمله آب‌شیرین‌کن‌های مستقیم می‌توان آب‌شیرین‌کن حوضچه‌ای، پلکانی، دودکشی و … را نام برد.