در یک تعریف مختصر، المان شهری، ترکیبی از احجام و هندسه‌های مختلف است که با کنارهم قرار گرفتن به صورت هنرمندانه، می‌تواند با ایجاد تصویری زیبا در ذهن شهروندان به نمادی از یک شهر یا منطقه تبدیل شود. المان شهری همچنین می‌تواند با ایجاد مفهومی عمیق و خاص پیرامون یک شهر، باعث شود که آن شهر در ذهن گردشگران باقی مانده و موجب جذب آن‌ها شود.  ایجاد ارتباط مناسب بین افراد ساکن شهر با المان‌ها و نمادهای نصب شده  نیز نکته‌ای است که در طراحی المان‌های شهری مورد توجه قرار می‌گیرد.

با توجه به کاربرد گسترده انرژی خورشید در زندگی امروزه مردم دنیا، ایجاد نمادها و المان‌هایی با ترکیب انرژی خورشیدی و کاربردهای آن با معماری شهری، موضوع جالب و قابل تاملی است. در واقع ایجاد یک نماد شهری ترکیب شده با انرژی خورشیدی، موجب آشنایی بیشتر افراد با منبعی رایگان از انرژی و ترغیب آنها به استفاده بیشتر از این انرژی شود. همچنین استفاده از المان‌های خورشیدی در اماکن عمومی می‌تواند خدماتی برای استفاده عموم از انرژی خورشیدی ایجاد کند. درخت خورشیدی نمونه ای از المان‌های شهری است که با به کارگیری آن در اماکن عمومی نظیر پارک‌ها می‌‌توان به زیبایی شهر کمک نموده و از برق تولیدی آن برای کاربردهایی مثل استفاده لوازم برقی کم مصرف، شارژ تلفن‌همراه، ایجاد روشنایی و … استفاده نمود.

بعد دیگری از استفاده از انرژی خورشیدی در المان‌های شهری، بعد اقتصادی و کاهش مصرف برق است. استفاده از انرژی خورشیدی در روشنایی معابر، چراغ‌های راهنمایی و تابلوهای تبلیغاتی می‌تواند بار مصرفی موارد مذکور را از شبکه اصلی برق برداشته و به کاهش هزینه‌ها کمک کند. کاربرد دیگری که برق خورشیدی تولید شده در این تجهیزات دارد، استفاده به عنوان منبع قدرت اضطراری است. قطعی‌های برق در زمان‌های اوج مصرف در سطح شهر و بالتبع قطعی برق چراغ‌های راهنمایی، حمل و نقل شهری را با مشکلاتی مواجه ساخته است که با به کارگیری المان‌های شهری خورشیدی می‌توان مشکلات ایجاد شده را تا حد زیادی مرتفع نمود.

در تصویر زیر نمونه‌هایی از المان‌های شهری قابل مشاهده است.

المانهای شهری