سرمایش خورشیدی مفهومی است که تاکنون کمتر به گوش افراد رسیده و تا حد زیادی غیر عادی به نظر می‌رسد. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا می‌توان از خورشید که یک منبع تولید گرما است سرما تولید کرد؟! جواب سوال مثبت است. عمدتا دو راه برای استفاده از انرژی خورشید در سرمایش و یا به عبارت دیگر سیستم‌های تهویه مطبوع و ایجاد یک سیستم سرمایش خورشیدی وجود دارد:

  1. تبدیل انرژی گرمایش خورشید به انرزی الکتریکی و تامین برق مورد نیاز تجهیزات تهویه مطبوع نظیر کولر، چیلر و …
  2. استفاده از انرژی حرارتی خورشید در سیکل تبرید جذبی

در روش اول همانطور که مشخص است با به‌کارگیری پنل‌های خورشیدی و تولید برق با استفاده از آن‌ها، انرژی مورد نیاز دستگاه‌های تهویه مطبوع تامین شده و  آن‌ها را راه‌اندازی می‌کنند.

در روش دوم که برای متخصصین حوزه انرژی و تهویه مطبوع جذابیت بیشتری دارد، انرژی گرمایی جذب شده توسط کلکتورهای خورشیدی مستقیما در سیکل تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می‌گیرد. پایه و اساس سیستم‌های تهویه مطبوع جذبی تبخیر محلول مبرد سیستم  است که گرمای اطراف خود را جذب کرده و ایجاد سرمایش می‌کند. استفاده از این سیستم مزیت‌هایی از جمله کاهش مصرف سوخت فسیلی( به منظور تولید انرژی گرمایی) و کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی مانند گاز CO2 را به دنبال دارد. نکته قابل توجه در این سیستم این است که می‌توان از انرژی خورشیدی علاوه بر تامین گرمای مورد نیاز سیکل، با به کارگیری پنل‌های خورشیدی وسیستم تولید برق مربوطه برای تامین انرژی الکتریکی تجهیزات سیستم مانند پمپ‌ها نیز اقدام نمود.

در تصویر زیر شماتیکی از به کارگیری انرژی خورشیدی در سیکل سرمایش و تهویه مطبوع را مشاهده می‌کنید. 

solar hvac