فروش برق خورشیدی:

 

کسب درآمد از پشت‌بام منزل، فروش برق خورشیدی و عباراتی با این مضمون در نگاه اول، نا‌آشنا بوده و در عین حال حس کنجکاوی را بر می‌انگیزد. احداث نیروگاه خورشیدی خانگی، فعالیتی است که این امر را ممکن ساخته است. در واقع هر خانواده ای می تواند با توجه به امکانات و شرایط موجود خود، یک نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه احداث کند و برق تولیدی آن را به فروش برساند. اولین پرسشی که پیرامون این موضوع به ذهن می‌رسد این است که چرا برق را بفروشیم و خودمان مصرف نکنیم؟! پاسخ این است که با توجه به قیمت پایین کنونی حامل های انرژی و سیاست دولت در ترویج استفاده از برق خورشیدی و به طور کلی انرژی های تجدید پذیر با امضای قرارداد فروش 20 ساله برق با قیمتی مناسب، در حال حاضر فروش برق خورشیدی به‌صرفه‌تر است.

کلیه مراحلی که بایستی برای احداث نیروگاه خورشیدی خانگی طی شود در تصویر زیر نشان داده شده است.

دیاگرام فرایند خرید

یکی از موارد مهمی که در احداث نیروگاه خورشیدی مهم است، حداکثر ظرفیت قابل احداث برای هر مشترک است. این ظرفیت بر اساس مجوزی است که وزارت نیرو و شرکت توزیع برق برای احداث نیروگاه برای هر مشترک و بر مبنای ظرفیت کنتور آن در نظر گرفته است. ظرفیت مذکور با توجه به آمپراژ کنتور برق مشترک برق بر اساس جدول زیر تعیین می‌شود.

مجوز احداث

عامل دیگری که در احداث نیروگاه‌های خورشیدی به ویژه نیروگاه‌های کوچک( منازل مسکونی، ادارات و سازمان‌ها)  مساحت مورد نیاز برای راه‌اندازی نیروگاه است. این مورد به علت محدودیت فضای در دسترس حائز اهمیت است. این محدودیت در ساختمان‌های چندطبقه بیشتر اهمیت پیدا می‌کند زیرا مساحت در دسترس برروی بام ساختمان نسبت به تعداد کنتورهای مشترکین و ظرفیت قابل دسترس کم است.

زمین مورد نیاز